Wednesday, 1 April 2020

Suggested Activities for Teachers (March 31, 2020)

                 We save, basically, because we can't predict the future. Saving money can help you become financial secure and provide a safety net in case of an emergency.
                    Kaya ang Lokeb Norte Elementary School ay nakiisa sa paggawa ng ibat ibang klase ng alkansya na kung saan magagamit nila sa pag iimpok ng pera para sa kanilang kinabukasan. 
Kudos!!!!!!!! Maging Laging Handa sa Anumang Pagsubok.....

No comments:

Post a Comment