Saturday, 8 August 2020

LNESians Nakikiisa sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2020

         “Ang pagresolba sa pandemyang dinaranas ng buóng mundo ay hindi lámang nakasalalay sa pagdiskubre ng “bakuna”—malaking papel ang ginagampanan ng kamalayan o awareness ng bawat tao ukol sa virus na sa tamang impormasyon ay magkakaroon ng kolektibong hakbang pára sa prebensiyon ng nakamamatay na sakít,” said KWF in a statement sent to Good News Pilipinas.

        “Wika ang tuláy sa paghahatid ng kamalayan sa sangkatauhan upang ang COVID-19 ay mapigilan. Tinitingnan dito ang Filipino at mga katutubong wika sa bansa bílang tagapamansag ng kolektibong paghahanap ng pag-asa sa gitna ng krisis o matinding pangangailangan.”

        Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan dulot ng COVID 19, ang lahat ng kaguruan ng Lokeb Norte Elementary School sa pamumuno ng aming punongguro na si Mdm Rowena G. Fernandez ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa taong 2020. Ang tema ng Buwan ng Wika sa taong 2020 ay “Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan ng Wika: Ang mga Katutubong Wika sa Maka-Filipinong Bayanihan Kontra Pandemya”.

No comments:

Post a Comment