Saturday, 12 September 2020

Nationwide Simultaneous Earthquake Drill (3rd Quarter)





        Ngayong may pandemya dulot ng Corona Virus, upang maging sigurado ang ating kaligtasan, kailangan maging doble ingat at mahalagang maging handa. Lindol o anumang sakuna, laging bida ang handa.

        Noong Setyembre 10, 2020 araw ng Huwebes, sa oras ng 2:00 ng hapon isinagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Sa Lokeb Norte Elementary School sa pangunguna ng School DRRM Coordinator na si Gng. Riza D. Salomon at sa tulong ng ating napakabuting punongguro na si Gng. Rowena G. Fernandez ang programang ito ay nilahukan ng mga estudyante at mga guro na nagsigawa ng paghahanda sa pagkakaroon ng lindol. Isinagawa ng bawat isa ang DUCK, COVER and HOLD bilang proteksyon sa lindol. Ang programang ito ay naging matagumpay kahit ang bawat isa ay nasa kani kanilang tahanan.


No comments:

Post a Comment

Blog Archive