Sunday, 18 October 2020

Pagbubukas ng Klase sa Taong Panuruang 2020-2021
                            Noong Ika -5 ng Oktubre taong 2020,  nagsimula na ang pagbubukas ng klase 

             para sa  taong panuruan 2020-2021. Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsagawa ng 

             Flag cremony na kung saan ito ay nagsasagisag na ang klase ay nagsimula na. 

                           Sa Lokeb Norte Elementary School ay nagsagawa ng Flag Ceremony sa

             pangunguna ng butihing ina ng paaralan ang punungguro na si Gng. Rowena G. 

             Fernandez kasama ang lahat ng mga guro ng nasabing paaralan. 

                            Ang pamunuan ng Lokeb Norte Elementary School ay malugod na tinatanggap

            ang bagong hamon sa pagtuturo para sa mga bata sa kabila ng pandemyang kinakaharap 

           dahil sa Covid 19. Anuman ang pagsubok na ating mararanasan sa bawat pagtahak para sa 

           kinabukasan ng mga mag-aaral, ay laging andito ang mga guro ng Lokeb Norte Elementary 

           School para tulungang abutin ang bawat pangarap ng aming mga mag-aaral.

                           Sulong Edukalidad!!!!!!

                           Para Sa Bata Para sa Bayan!!!!!!

          

 
No comments:

Post a Comment