Saturday, 20 February 2021

Gulayan sa Paaralan (Teacher-Pupil Tandem)


Ang "Gulayan sa Bakuran" ay isang gawain ng mga guro at ang kanilang mga estudyante na kung saan ay nagpapakita ng pagkakaisa upang maisagawa ang isang gawain. Sa kabila ng pandemyang dulot ng COVID 19 ipinapakita nito na ang edukasyon ay isinusulong ng mga guro upang maigabay at maituro pa rin sa mga bata ang isang gawain ng tama at may pagkatuto.
#ParasaBata
#ParasaBayan
#SuolongEdukalidad














 

No comments:

Post a Comment