Saturday, 20 February 2021

Output in District Training Workshop for School Information Officer and Technical Staff


 Mula sa Lokeb Norte Elementary School
Maghahatid ng mga bagong balita sa labas at loob ng paaralan.
Raratsada saanman
Raratsada Kailanman
RATSADA LNESians!!!!!!!

No comments:

Post a Comment