Friday, 26 March 2021

EARLY REGISTRATION FOR SY 2021-2022

 


Ang LOKEB NORTE ELEMENTARY SCHOOL ay magsasagawa po ng EARLY REGISTRATION para sa School Year 2021-2022.

Tara na! Magpalista na!
Simula sa ika-26 ng Marso, 2021 hanggang Abril 30, 2021, inaanyayahan ang mga magulang ng mga sumusunod para magpalista:
*KINDERGARTEN: Mga batang limang (5) taong gulang sa/bago mag October 31, 2021 (DepEd Order No. 47, s. 2016/DepEd Order No. 20, s. 2018)
*Grade 1: Mga batang nakapagtapos ng Kindergarten sa SY 2020-2021
*Transferees: Mga batang mula Grade 2-6 na nagnanais lumipat sa aming paaralan
*Balik-Aral: Mga batang nagnanais na bumalik sa pag-aaral
*Ang mga mag-aaral naman mula sa Grade 2 hanggang Grade 6 ay automatically pre-registered at hindi na kailangan pang sumali sa early registration.
*Dokumento na kailangang isumite:
KINDER
-Photocopy ng PSA Birth certificate
*No PSA BC: Submit any of the ff: NSO BC/Local Live Birth/Barangay Certification/Late Registration Form
GRADE 1
-Original at Photocopy ng PSA Birth certificate
*No PSA BC: Submit any of the ff: NSO BC/Local Live Birth/Barangay Certification/Late Registration Form
-ECD Checklist/Report Card
Maraming Salamat po!
𝗠𝗮𝗸𝗮𝗽𝗮𝗴-𝗮𝗿𝗮𝗹 𝗮𝘆 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗼!
𝗠𝗮𝗴𝗽𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮No comments:

Post a Comment