Thursday, 24 June 2021

LNES: Second Nationwide Simultaneous Earthquake Drill (June 10, 2021)

https://www.facebook.com/DepEdTayoLokebNorteES101543/photos/pcb.336942481138343/336941957805062

                Duck, Cover and Hold karaniwang naririnig kapag may Earthquake Drill na ginaganap. Ito ay isinasagawa para sa kaligtasan ng bawat isa kapag may lindol na magaganap. Sinasanay ang mga bata na maging handa sa pagdating ng lindol kahit tayo ay nasa tinatawag na "New Normal" na buhay dahil sa pandemyang hatid ng Covid 19 Virus. Ang Lokeb Norte ES Teachers & Learners ay nakiisa sa pagganap ng Second Nationwide Simultaneous Earthquake Drill noong June 10, 2021 sa oras na 9:00 ng umaga.

                Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa pamamagitan ng paglalahok ng mga teachers at learners ng Lokeb Norte Elementary School.


No comments:

Post a Comment